Current search

Filters

Total results: 35

Wergea - de terp Groot Palma

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC 429onderzoeksrapport

Bodegraven. Oud Bodegraafseweg / Overtocht

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC 04.016In opdracht van Rob de Groot Architecten bna heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) tussen 25 november en 4 december 2003 en tussen 2 en 4 f...

Zevenaar Angerlo Kolkwijk Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een vroegmiddeleeuws erf in plangebied Kolkwijk te Angerlo, gemeente ZevenaarEen archeologische opgravingDoel en reden van het onderzoek Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Angerlo aan de Dorpsstraat. In het plangebied heeft Bouwfonds Ontwikkelingen BV het voornemen om in...

RAAPRAPPORT 1235

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)RAAPRAPPORT 1235onderzoeksrapport

Een nederzetting uit de Bronstijd te Hoogwoud, gemeente Opmeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC 401onderzoeksrapport

Archeologische inventarisatie van verhoogde boerderijplaatsen en geolandschappelijk onderzoek in het gebied ten zuiden van Akkrum en Aldeboarn

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân werken samen aan een inhoudelijke verdieping van de beleidsadvieskaart Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) van de provincie. Met ingang van 1 januari 2014 is het zuidoostelijke deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim samen...

RAAPNOTITIE 1724

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoekRAAPNOTITIE 1724onderzoeksrapport

Archeologische Tracebegeleiding HSL Brabant (PAH)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid.In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft tracebegeleiding plaatsgevonden door opdrachtnemers en door de Projectgroep Archeologie HSL. Het onderzoeksgebied is opgedeeld in drie deelgebieden. In elk van deze...

Ubbergen - Berg en Dal (Gld), Oude Kleefsebaan 103

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoekBILAN 2005.129onderzoeksrapport

Wenum, Ramsbrugweg 14

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven en boringenBAAC 05.165onderzoeksrapport