Current search

Filters

Total results: 58

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Bureauonderzoek ten behoeve van de locatiekeuze van een pandscheiding in het Drentsche Diep, gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/150Naar aanleiding van de toekomstige plaatsing van een pandscheiding in het Drentsche Diep tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het bureauonderzoek is het bepalen van de meest ge...

Bureauonderzoek ten behoeve van de spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/59Bureauonderzoek ten behoeve van het project spoorlijn Groningen-Heerenveen in de provincies Groningen en Fryslân (gemeenten Groningen, Zuidhorn, Marum, Leek, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen)

Bureauonderzoek ten behoeve van de inrichtingsplannen op de locaties Nolderveld en Jodenvonder nabij Nolde, gemeente De Wolden (Dr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/17Naar aanleiding van de natuurontwikkeling op het Nolderveld en in het plangebied Jodenvonder nabij Nolde wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Zie ook OM-nr. 45259 en 45258.

Hellendoorn Nijverdal brug-eskamp Begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Onvoltooid verledenSporen van meer dan 10.000 jaar menselijke activiteiten langs de Regge bij NijverdalADC Monografie 13Het onderzoek in het toekomstig tunneltracé van de Rijksweg 35 en de te verleggen spoorlijn tussen Zwolle en Almelo heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd over de...

Een nederzetting uit de Bronstijd te Hoogwoud, gemeente Opmeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC 401onderzoeksrapport

WAP notulen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

WAP notulenHet archief van het Werkgezelschap voor de Archeologie van Palestina. Bevat 125 notulen en/of convocaties van alle vergaderingen van 1968 t/m 2013, de initiatiefbrief (1968), het opheffingsbesluit (2013) en een inhoudsopgave (2013). Het Werkgezelschap voor de Archeologie van P...

Plangebied Roderweg 39 te Liempde. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

V-12.0308Er zijn vooralsnog geen archeologische waarden binnen het plangebied zelf bekend, al zijn op circa 5 meter ten westen van het plangebied vuurstenen werktuigen uit het neolithicum bekend. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat binnen het plangebied een enkeerdgrond op d...