Current search

Filters

Total results: 78

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/11In februari heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV een archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant uitgevoerd. In het gebied worden archeologische resten verwacht...

Bureauonderzoek ten behoeve van de locatiekeuze van een pandscheiding in het Drentsche Diep, gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/150Naar aanleiding van de toekomstige plaatsing van een pandscheiding in het Drentsche Diep tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het bureauonderzoek is het bepalen van de meest ge...

Archeologische onderzoek toekomstige locatie bergbezinkbassins te Wirdum en Wytgaard (briefrapport)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden is in de periode juni-juli 2003 een archeologische onderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee locaties, één binnen de bebouwde kom van Wirdum en één binnen de bebouwde kom van Wytgaard. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt g...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) ter plaatse van de Prinses Irenelaan te Tiel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet onderzoeksgebied, gelegen aan de Prinses Irenelaan, bevindt zich in de binnenstad van Tiel. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrale deel van het rivierenlandschap wat wordt gekenmerkt door de verschillende stroomgordels (oude en huidige rivierlopen) van de Rijn (Lek),...

Archeologische begeleiding van een deel van het gasleidingtracé De Tibben - Engwierum (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/145Oranjewoud BV heeft in november 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd ter plaatse van een perceel ten noorden van de Dodingawei te Engwierum, gemeente Dongeradeel. Zie ook het vooronderzoek: Bureauonderzoek ten behoeve van het leidingtra...

Inventariserend archeologisch onderzoek Van Cittersweg 1 te Arnemuiden

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet plangebied Van Cittersweg 1 te Arnemuiden, gemeente Middelburg, ligt in de provincie Zeeland. De oppervlakte van het plangebied is ca. 1 ha. Voor de toekomst is de gemeente Middelburg voornemens de bestemming van het gebied te wijzigen in een sportcomplex met parkeerterrein. Om...

Bureauonderzoek ten behoeve van de spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/59Bureauonderzoek ten behoeve van het project spoorlijn Groningen-Heerenveen in de provincies Groningen en Fryslân (gemeenten Groningen, Zuidhorn, Marum, Leek, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen)