Current search

Filters

Total results: 30

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Bureauonderzoek ten behoeve van de locatiekeuze van een pandscheiding in het Drentsche Diep, gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/150Naar aanleiding van de toekomstige plaatsing van een pandscheiding in het Drentsche Diep tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het bureauonderzoek is het bepalen van de meest ge...

Bureauonderzoek ten behoeve van de spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/59Bureauonderzoek ten behoeve van het project spoorlijn Groningen-Heerenveen in de provincies Groningen en Fryslân (gemeenten Groningen, Zuidhorn, Marum, Leek, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen)

Opgraving locatie C Ledig Erf en Gansstraat

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/118Opgraving resterend deel (190 m2) van OM- melding 3693

BO en IVO-O aan het Bruninkveld 3-4-5 te Enschede

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/103Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat de specifieke archeologische verwachting samenhangt met de geomorfologische situatie. Het plangebied Bruninkveld 3-4-5 is gesitueerd op dekzandwelvingen binnen een stroomgebied van beken, een...

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek oostelijke persleiding fase 1 Gemeente Oosterhout

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/67In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de maanden mei en juni 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied van de oostelijke persleiding (fase 1). Het archeologisch onderzoek heeft besta...

IVO-P Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/8Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout (gemeente Alphen-Chaam)Proefsleuvenonderzoek volgend op onderzoek OM 43580.

IVO-O Noordzeebrug Groningen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/38Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO-O) ter plaatse van de Noordzeebrug te Groningen (gemeente Groningen)Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (boren) ter plaatse van de Noordzeebrug te Groningen. In het gehele plangeb...

BO en IVO-O Julianaziekenhuis Apeldoorn

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/139Bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek (verkennend) t.b.v. herontwikkeling terrein Julianaziekenhuis te Apeldoorn.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek terrein basisschool t Wad aan de Midlumerlaan 13 en 15 te Harlingen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/136Ten behoeve van vergroting en herinrichting van het basisschoolterrein t Wad aan de Midlumerlaan 13 en 15 worden een burerauonderzoek met aansluitend een karterend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied.