Current search

Filters

Total results: 68

Archeologische Kroniek 1988

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift21e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Noord- en Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt weergegeven in drie periodes, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen en la...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2013

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

45e jaargang, 2013In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

42e jaargang, 2010In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Dood paard en de hond van de burgemeester Archeologisch onderzoek Academiestraat 3 te Harderwijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in het voorjaar van 2009 een opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een rijwielstalling op het perceel Academiestraat 3 te Harderwijk. Voorafgaand aan de stedelijke bebouwing bestond het plan...

Groningen Spoorzone WP 2.13 Archeologisch booronderzoek Station Groningen (GR)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De aanleiding tot het hier beschreven verkennend veldonderzoek door middel van boringen zijn de voorgenomen werkzaamheden van ProRail op en om Station Groningen. De werkzaamheden betreffen onder meer de aanleg van een busplatform en transfer-, fiets- en bustunnels. Omdat deze plannen met b...

Grootegast, Bovenweg 3a, gemeente Grootegast

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Archeologisch BureauonderzoekEen archeologisch bureauonderzoek i.v.m. de bouw van een loods. Het plangebied ligt binnen de oude kern (omgeving kerk) van Grootegast (AMK-terrein 15231). In het plangebied bestaat kans op archeologische resten uit de middeleeuwen (en nieuwe tijd). Advies...

Archeologische Kroniek 1983

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift16e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt gedaan op basis van drie hoofdcategoriën, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen. Verde...

Kelders vol scherven. Onderzoek naar keramiekcomplexen uit de 9de-11de eeuw afkomstig uit de Polstraat te Deventer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het doel van dit materiaalonderzoek is het verkrijgen van een goed beeld van het gebruik van middeleeuwse keramiek in de handelsnederzetting Deventer. Alhoewel de afgelopen 50 jaar zeer veel verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden, heeft het altijd ontbroken aan systematisch onderz...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2011

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

43e jaargang, 2011In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Boren voor afval: onderzoek op locaties van ondergrondse restafvalcontainers in de Burgwal, Haarlem, gemeente Haarlem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2011 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met de geplande aanleg van 12 ondergrondse restafvalcontainers in de Burgwal, H...