Current search

Filters

Total results: 547

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Plangebied waterberging Kadijkweg te Lutjebroek, gemeente Stede Broec

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoekIn het plangebied zijn 58 gutsboringen (diameter 3 cm) gezet in een 40x50 m grid, met enkele aanvullende boringen. Er is geboord tot maximaal 3,0 m -Mv en in het uit te graven gedeelte altijd dieper dan 4,7 m -NAP. De laagopeenv...

Een archeologisch bureau-onderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Loostraat te Loo, gemeente Duiven (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-72De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied, op de stroomgordel van Meinerswijk. De geul- en oeverafzettingen van deze stroomgordel worden waarschijnlijk afgedekt door de jonger oeverafzettingen van de stroomgordel van de Nederrijn/Oude Rijn-Pannerden. Op de stroom...

Plangebied uitbreiding computercentrum KNMI op het terrein van het voormalig vrouwenklooster, gemeente De Bilt; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft tussen januari en april 2011 een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreidingen van het computercentrum op het KNMI in De Bilt. Op het terrein werden resten verwacht van het Vrouwenklooster uit de Middel...

Plangebied Dorpsweide in Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk. Archeologische begeleiding (protocol opgraven)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2012 een archeologische begeleiding (protocol opgraven) uitgevoerd in verband met de aanleg van een overslagleiding in de Dorpsweide te Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk). Tijdens de begeleiding is er één werkput aangelegd van 61 x 7 m (427 m2...

Nederzettingssporen uit de Bronstijd bij Zwaagdijk-Oost. Een definitief archeologisch onderzoek in het Plangebied Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof (N.-H.).

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 113Aan de zuidzijde van Zwaagdijk-Oost (gemeente Wervershoof, N.-H.) wordt een terrein van ca. 20 hectare ontwikkeld voor een groot bedrijventerrein .Een groot deel van het oostelijk terreindeel staat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) vermeld als een terrein met ho...

Plangebied Tilligte-West, gemeente Dinkelland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)RAAP-RAPPORT 2225In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van...

Plangebied Smokkelhoek, percelen S492 en S494, gemeente Kapelle

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Coordinaten: Noordoost-hoek: 58.065 / 387.660, Noordwest-hoek: 57.807 / 387.730, Zuidwest-hoek: 57.870 / 387.500, Zuidoost-hoek: 58.025 / 387.504 Datum einde onderzoek: januari 2009 (eindrapport) Projectmedewerkers:C. Coppens, F. van der Wal Complextype(n): XNE Datering: IJZ-ROM/ XME-NT

Schagen Polder Burghorn Land van Broerse Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Weggevaagd door het wassende water: wonen in de Polder Burghorn te SchagenEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenVan 4 tot en met 6 oktober 2011 is een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in de Burghorn Polder te Schagen. Dit onderzoek...

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...