Current search

Filters

Total results: 60

Nederzettingssporen uit de Bronstijd bij Zwaagdijk-Oost. Een definitief archeologisch onderzoek in het Plangebied Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof (N.-H.).

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 113Aan de zuidzijde van Zwaagdijk-Oost (gemeente Wervershoof, N.-H.) wordt een terrein van ca. 20 hectare ontwikkeld voor een groot bedrijventerrein .Een groot deel van het oostelijk terreindeel staat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) vermeld als een terrein met ho...

Almelo, Indiëterrein Archeologisch onderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 06.401Van maandag 15 januari tot en met 22 februari 2006 heeft bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Indiëterrein te Almelo. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Witte...

Dood paard en de hond van de burgemeester Archeologisch onderzoek Academiestraat 3 te Harderwijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in het voorjaar van 2009 een opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een rijwielstalling op het perceel Academiestraat 3 te Harderwijk. Voorafgaand aan de stedelijke bebouwing bestond het plan...

Plangebied cunetten te Maastricht-Aachen Airport, gemeente Beek Archeologisch onderzoek: een opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Land Development Aviation Valley Maastricht C.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 2012 een archeologisch proefsleuvenonderzoek en direct aansluitend een opgraving uitgevoerd in verband met een bestemmingsplanwijziging en de daaraan gekoppelde aanleg van een...

Een archeologische opgraving aan de Agnietenstraat te Tiel, gemeente Tiel (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 199In het centrum van Tiel heeft in september 2006 een opgraving plaats gevonden aan de Agnietenstraat 7. Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld dat in eerste instantie betrekking had op een veel groter te onderzoeken gebied en de onderzoeksvragen richtten...

Archeologisch onderzoek op het Dorpseplein in Nijmegen-Lent Nederzettingssporen uit de Romeinse tijd en de vroege tot volle middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 12Lent is wellicht de enige plaats in de Betuwe die een min of meer aaneengesloten bewoning van ruim drie millenia kent. Bij het hier behandelde archeologische onderzoek op het Dorpsplein zijn overwegend grondsporen en vondsten uit de vroege en v...

Grontmij Archeologische Rapporten 1351

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Definitieve opgraving Stadsrandzone-Zuid, deelgebied Solvay te Merum, Gemeente RoermondGrontmij Archeologische Rapporten 1351In opdracht van G. de Monte van Meulen Projectontwikkeling B.V., heeft Grontmij Nederland B.V. tussen 20 juni en 2 juli 2011 een archeologische opgraving (AO) uitgev...

Van akker tot Hooghwerf

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Onderzoek naar de bewoning in de ijzertijd, inheems-Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd op de haakwal van Naaldwijk (plangebied Hoogeland, gemeente Westland)Archol-rapport 167In 2007 en 2008 heeft Archol in samenwerking met de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leid...

Een prehistorisch grafveld in Langenboom; Aardgastransportleidingtracé Ravenstein-Odiliapeel (A-665), catalogusnummer 15, gemeente Mill en Sint-Hubert; archeologisch onderzoek: opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 12 april t/m 7 mei 2010 een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding in de gemeente Mill en Sint Huber...

Opgraving locatie C Ledig Erf en Gansstraat

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/118Opgraving resterend deel (190 m2) van OM- melding 3693