Current search

Filters

Total results: 92

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Plangebied Tilligte-West, gemeente Dinkelland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)RAAP-RAPPORT 2225In opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van...

Bureauonderzoek locatie Prisma te Geertruidenberg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport 2006/108In opdracht heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied genaamd PRISMA. Het onderzochte plangebied ligt in een vermoedelijk veertiende eeuwse uitbreiding van de stedelijke kern Geertruidenberg. Vermoedeli...

Beverwijk-Heemskerk Broekpolder

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Landscapes in the Broekpolder: excavations around a monument with aspects of the Bronze Age to the Modern, Beverwijk and Heemskerk, Noord-Holland.Excavation of large area (12 ha) covering Bronze Age to present day. Field systems, settlement, offering site, duck decoy. Stacked landscape on...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/11In februari heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV een archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant uitgevoerd. In het gebied worden archeologische resten verwacht...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) in het plangebied Oosterparkstadion De Velden te Groningen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In augustus 2012 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht van de gemeente Groningen een archeologisch onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek met aansluitend een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Oosterpark Stad...

Bureauonderzoek ten behoeve van de locatiekeuze van een pandscheiding in het Drentsche Diep, gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/150Naar aanleiding van de toekomstige plaatsing van een pandscheiding in het Drentsche Diep tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het bureauonderzoek is het bepalen van de meest ge...

Archeologische onderzoek toekomstige locatie bergbezinkbassins te Wirdum en Wytgaard (briefrapport)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden is in de periode juni-juli 2003 een archeologische onderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee locaties, één binnen de bebouwde kom van Wirdum en één binnen de bebouwde kom van Wytgaard. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt g...