Current search

Filters

Total results: 29

Bodegraven. Oud Bodegraafseweg / Overtocht

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC 04.016In opdracht van Rob de Groot Architecten bna heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) tussen 25 november en 4 december 2003 en tussen 2 en 4 f...

Grensmaaslocaties Borgharen en Itteren

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenGM 04 BorgharenGM 05 Borgharen PasestraatGM 06 ItterenIn 1998 heeft RAAP in opdracht van Rijkswaterstaat, De Maaswerken, een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd in het Grensma...

Spoorverbreding VleuGel, vindplaatsen 5, 6 en 7

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoekBAAC rapport 03.137bBAAC rapport 03.137dHuis te VleutenVan 15 september tot en met 25 september 2003 heeft BAAC in Vleuten een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd op de door RAAP tijdens het karterend booronderzoek aangetroffen vindplaa...

Archeologisch onderzoek op het NAM-tracé Munnekezijl-Saaksum te Aalsum, gemeente Zuidhorn.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 37In het Reitdiepgebied, dat onderdeel uitmaakt van de voormalige zeeboezem van de Lauwers begon men in de 11e eeuw met het aanleggen van kaden en dijken. Veelal werden kwelders eerst van zomerkaden voorzien om het land in de zomer, wanneer de gewassen op het veld stonden,...

Westland Naaldwijk Naaldwijk Hoogeland Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Naaldwijk Hoogeland-West, onder en ten zuiden van het Proefstation KruisbroekwegEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenOp de ontwikkellocatie Hoogeland-West te Naaldwijk is op twee momenten een inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Op een...

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Maastricht Nutsbedrijventerrein Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Maastricht - NutsbedrijventerreinEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn opdracht van Belvédère WOM BV heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van Proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Maastricht – Nutsbedrijventerrein. Tijdens d...

Middeleeuwse bewoningssporen in IJzendoorn, gemeente Nederbetuwe

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Proefsleuvenonderzoek in het plangebied IJzendoorn-WestRAAP-RAPPORT 2521In opdracht van SWB te Lienden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 15 t/m 25 november 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd en van 28 november t/m 5 december 2011 een inventariserend veldonderzoek in de...

HSL: DAO-DATASET VINDPLAATS 26/27 BAGVEN EN VINDPLAATS 40 VINKENBURG

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid. In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden. Op grond van de resultaten werd de vindplaats geselecteerd voor een Definitief Archeologisch...

Bureauonderzoek Sportpark Omzoom Assendelft, gemeente Zaanstad

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Hollandia reeks 383Bureauonderzoek n.a.v. bouwplannen voor een sportpark met atletiekbaan in het plangebied de Omzoom, ten zuiden van nieuwbouwwijk Saendelft. De archeologische waarden in de gehele Noorderpolder (Kreekrijk, Omzoom, Saendelft) te Assendelft werden in kaart gebracht. Het pla...