Current search

Filters

Total results: 18

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.In opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) in de zomer en najaar van 2008 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het beoogde trac...

Baarlo - Maasstraat-Pastoor Geenenstraat

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenADC 405onderzoeksrapport

Sittard-Geleen Holtum Plangebied Holtum Noord III Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holtum-Noord III (gemeente Sittard-Geleen)Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proef- en profielsleuven en een Archeologische Opgraving van een RioolsleufIn juni 2011 heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Proef- en profielsleuvenonderzoek uitgevoerd in de gemeente Sitta...

Binnenmaas Oeverlanden. Archeologische begeleiding deelgebied 15b te Maasdam

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport A-07.0289In opdracht van Commissie Hoeksche Waard werd deelgebied 15b van het plan “Inrichting Oeverlanden Binnenbedijkte Maas” aan de Polderdijk in de gemeente Maasdam archeologisch begeleid. De grondwerkzaamheden betekenden een bedreiging van het bodemarchief. Deze begeleidi...

Plangebied Maximabrug, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ALBVRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd ten behoeve van een nieuw aan te leggen brug en verbindingswegen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold...

Arcen en Velden, Lomm Hoogwatergeul fase II, DO

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rituelen aan de Maaseen archeologische opgraving te Lomm, Hoogwatergeul fase IIIn opdracht van DCM Exploitatie Lomm bv uit Heijen heeft ADC ArcheoProjecten in de periode van 17 september 2007 tot 18 januari 2008 een Archeologische Opgraving uitgevoerd op een groot akkercomplex aan de westk...

Hout-Blerick Zalzerskampweg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek te Hout-BlerickBAAC rapport 03.110/03.141Naar aanleiding van het nieuw te bouwen gemeenschapshuis te Hout-Blerick (gemeente Venlo) is door RAAP een AAI (Aanvullende Archeologische Inventarisatie) verricht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werd doo...

Proefsleuvenonderzoek en waarnemingen in het plangebied Stadsbrug en Park West

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 19In Nijmegen-West, binnen het stadstracé sectie / vak 7b, de zone van toekomstige verlenging van de Energieweg van-af het Industrieplein tot aan de Waal, zijn door middel van archeologisch proefsleuvenonderzoek (Std1, Std2 en Std3) vijf archeolo...

Maastricht, Heer, Burghtstraat 3A

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Van 1 mei tot en met 3 mei 2007 is een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Burghtstraat 3A, te Heer, gemeente Maastricht. Uit het proefonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied een geringe hoeveelheid sporen en geen vondsten voo...