Current search

Filters

Total results: 20

Aarle-Rixtel Plangebied Zonnetij Het Klavier

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Opgraving en Archeologische Begeleiding protocol opgravenBAAC rapport A-11.0053Plangebied Zonnetij ‘Het Klavier’ bevindt zich aan de noordzijde van de dorpskern van Aarle-Rixtel. Uit historische bronnen is bekend dat in de negentiende eeuw op deze locatie de klokkengieterij van Petit&Frits...

Barneveld Veller 2 Oud Vellerseweg 7 en 18 Begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Barneveld De Veller 2, Oud VellersewegEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn oktober 2008 en september 2009 heeft ADC ArcheoProjecten twee projecten uitgevoerd in de gemeente Barneveld, in het plangebied De Veller 2. In het plangebied zal in deelgebied A een nieuwe...

Plangebied Maximabrug, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ALBVRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd ten behoeve van een nieuw aan te leggen brug en verbindingswegen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold...

De Agrarii Milites van Beinum. Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Doesburgse Archeologische Publicaties 6Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Baarle-Nassau Baarle-Nassau en Baarle-Hertog N639 - N260 IVO3

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Randweg Baarle-Nassau (NL) - Baarle-Hertog (B)Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn de periode tussen 17 november 2008 en 21 januari 2009 voerde ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en een oppervlaktekartering uit voor...

Plangebied Brede School te Joure

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

SKKJ4Het betreft een proefsleuvenonderzoek opzoek naar (een) boerderijplaat en). In het onderzoeksgebied zijn nederzettingssporen aangetroffen die dateren uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

IDDS Archeologie rapport 1490

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseIDDS Archeologie rapport 1490In opdracht van Hazenberg Archeologie zijn in december 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met...

Gemeente Oisterwijk. Archeologisch onderzoek: een opgraving aan het klooster Catherinenberg te Oisterwijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

800 jaar Oisterwijk, 1300 jaar Oost-Tilburg?In opdracht van de gemeente Oisterwijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2008 en 2010 nabij het Kerkeind, op het terrein van het klooster Catharinenberg, een archeologische opgraving uitgevoerd. De directe aanleiding voor het onderzoek was...

15035360 BRU.BOS.ARC Eindrapportage archeologisch onderzoek Locatie Radeland te Brummen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Gespecificeerde archeologische verwachting In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden vanaf het (Laat-)Paleolithicum. Voor de perioden Middeleeuwen en Nieuwe tijd wordt de kans zeer hoog geacht, vanwege de al eerder aangetroffen archeologische...

Plangebied Juckemaleane 17 te Sexbierum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

FRSXarch. begeleiding Juckemaleane 17 projectcode Frsx; begeleiding sloop kelders en verwijdering erfverharding