Current search

Filters

Total results: 38

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...

BO en IVO-O oeverwerken locatie 1 Van Harinxmakanaal te Dronrijp

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/148Bureau- en booronderzoek n.a.v. oeverwerken Van Harinxmakanaal, locatie 1.

Plangebieden winkelconcentratie te Leens, gemeente De Marne

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Archeologisch BureauonderzoekBureauonderzoek naar twee onderzoekslocaties. Hier de locatie Breekweg te Leens (locatie 1), archismeldnummer 31353. Het plangebied ligt ten noorden van de dorpswierde Leens (AMK-terrein 6247). De wierde strekt zich echter naar het noorden toe verder uit da...

Plangebied binnenstad Leeuwarden, ondergrondse afvalcontainers

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

LEOAFondergrondse afvalcontainers te Leeuwarden

Jukwerd, gemeente Appingedam

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een archeologisch bureauonderzoekVerplaatsing van het bedrijf Kool VOF naar een perceel ten zuiden van de wierde Jukwerd. Mogelijk strekt de wierde zich uit tot in het plangebied. Een klein deel van het plangebied heeft een lage verwachting Advies: booronderzoek t.p.v. wierde en hoge verwa...

Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden, Provincie Fryslân.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 39Van 1 tot en met 8 augustus 2000 heeft in opdracht van de gemeente Leeuwarden een proefonderzoek plaatsgevonden op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Dit aanvullend archeologisch onderzoek vormt het voortraject van een grootschaliger onderzoek dat waarschijnlijk in 20...

Plangebied de Zuidlanden-Buma Zuid

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

LEBZHet plangebied grenst aan de zuidkant van de terp Bumastate. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de terp zich verder naar het zuiden uitstrekt. De proefsleuven bevatten sporen en vondsten uit de Middeleeuwen. Daarnaast zijn in de meest zuidelijke put aanwijzingen gevonden voor mens...

Steekproefrapport 2012-02/05Z

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2012-02/05ZIn opdracht van Gemeente Den Helder is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan de Statenhoff 51 te Den Helder. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen sloop van e...

De (on)mogelijkheden van archeologisch vriendelijk bouwen op terpen en wierden

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bouwaanvragen voor de realisatie van nieuwbouw op de wettelijk beschermde archeologische monumenten Kenwerd en Groot Wetsinge in de provincie Groningen vormden aanleiding in het kader van het MADE-project onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van heien op wierdelagen en daarmee sam...

Een archeologische begeleiding (AB) op een wierde bij Oosternieland, gemeente Eemsmond (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-14Op het terrein van de Firma Landjuweel BV te Oosternieland wordt een nieuwe loods geplaatst en wordt een nieuwe erfverharding gerealiseerd om de loods voor vrachtwagens bereikbaar te maken. De loods wordt geplaatst op de plek van een oudere, inmiddels afgebroken schuur...