Current search

Filters

Total results: 34

Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude Rijn

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude RijnVroeg Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest

RAAPRAPPORT 1235

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)RAAPRAPPORT 1235onderzoeksrapport

Son Pastorie

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoekBAAC-rapport 04.065Tussen 26 april en 4 mei 2004 is door het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd rondom de pastorie aan de Nieuwstraat te Son. Aan de hand van de opgraving...

Actualisatie Archeologische MonumentenKaart (AMK) provincie Noord-Holland. Aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek op terreinen van archeologische betekenis

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Datum einde onderzoek:augustus 2008, rapportage: juni 2009 Projectmedewerkers: F. van der Wal, drs. I. Briels & drs. R. Timmerman Complextype(n): grafheuvels, huisplaatsen, nederzetting Datering:NEO-NTC Diversen: Molenaar, S., Actualisatie Archeologische Monumentenkaart (AMK) provincie Noo...

Haagse Oudheidkundige Publicaties 10

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een opgraving naar een Merovingisch grafveld aan de rand van Den HaagHaagse Oudheidkundige Publicaties 10In het najaar van 2004 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag archeologisch onderzoek uitgevoerd in het in de jaren vijftig ontdekte Merovingische grafveld van Solleve...

Doesburg Diachroon. Bewoningsgeschiedenis in de Korte Koepoortstraat te Doesburg van prehistorie tot heden.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Doesburgse Archeologische Publicaties 3Bewonongsgeschiedenis in de Korte Koepoortstraat te Doesburg van prehistorie tot heden.

RAAPRAPPORT 1092

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch onderzoek (waardering)RAAPRAPPORT 1092onderzoeksrapport

Zetten, Plangebied Den Hartog Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 05.229In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft BAAC bv van 25 juli tot en met 2 augustus 2005 een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Den Hartog. Het IVO door middel van proefsleuven heeft aangetoond dat in plangebi...

Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude Rijn

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude RijnIn verband met herinrichtings- en bouwplannen van de gemeente Oegstgeest in het plangebied Rijnfront is er door twee verschillende bedrijven archeologische prospectie onderzoek (boringen) uitgevoerd. Hierbij zijn zes mogelijk...

Oldenzaal Ganzenmarkt

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoekBAAC-project 05.235Van 8 augustus tot en met 5 september 2005 is door het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC) een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de van de nieuwbouwlocatie De Parel, aan de Ganzenmarkt te Oldenzaal. He...