Current search

Filters

Total results: 1,317

Veldonderzoek (februari 2007) in het kader van handhaving op het monument Cothen de Zemelem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Fruit van rijke bodemCothen – De Zemelen. Veldonderzoek in het kader van handhaving op Rijksmonument 45272Onderzoek naar schade aangebracht op een archeologisch monument. De vindplaats bestaat o.a. uit Romeinse steenbouw en IJzertijd sporen. De schade die was aangebracht aan het monument b...

Midden-Delfland (module 6/94)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

MD 5.01, 5.02 en 5.03Vindplaats 5.01/2 is gelegen in de Ackerdijkse Polder, gemeente Delft pal langs Rijksweg 13 en onder de rook van de kernreactor (TUD)Databestanden van het aanvullend archeologisch onderzoek in Module 6 MD 5.01/5.02, 1991, 1994, 1998

Reconstructie van rivier- en bewoningspatroon in en rond Utrecht vanaf de Romeinse Tijd tot 1122 AD

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Reconstruction of river- and habitation pattern in and around Utrecht from the Roman period until AD 1122This dataset presents GIS-data on Roman and medieval river pattern and habitation history of Utrecht and its surroundings from the Roman period until 1122 AD, the Netherlands.

Waterpark de Kraaijenbergse Plassen bij Dommelsvoort, gemeente Cuijk; een inventariserend archeologisch onderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau medio februari 2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied waar het Waterpark de Kraaijenbergse plassen gerealiseerd zal worden, tussen Dommelsvoort en Beers (gemeente Cuijk). In het plang...

Achter het castellum

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

LR66: Inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-P) en een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, UtrechtHet in dit rapport behandelde onderzoek bestaat uit twee fases: de eerste daarvan werd in november 2008 als inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Vlinder...

Een archeologisch bureau-onderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) op een perceel aan de Beusichemseweg in t Goy, gemeente Houten (U.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2006-81In het kader van de ruilverkaveling RAK Kromme Rijn worden diverse percelen geruild en opnieuw ingeplant met fruitbomen. Op een perceel ten noorden van de Tuurdijk in ’t Goy zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: het terrein zal worden geegaliseerd, er zul...

Archeologische Kroniek 1988

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift21e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Noord- en Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt weergegeven in drie periodes, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen en la...

Stadhouderslaan, achter nr. 16, Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waarden en inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologiesche Rapportage 1134Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een trefkans is op archeologische sporen en resten uit de prehistorie en vroeghistorische periode, tot het beg...

Ruilverkaveling Lage Maaskant: een archeologische verkenning

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zowel aan de Kennedybaan als aan de Lutterweg heeft verkennend booronderzoek plaatsgevonden op plaatsen waar slootverbreding en diepwoelen archeologische vindplaatsen bedreigden. Doel van het onderzoek was om de aard van de verstoring vast te stellen en om in het tracé nog eventueel onbeke...

Een nederzetting uit de Romeinse tijd in Poeldijk. Archeologisch onderzoek op vindplaats B.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AAC 23onderzoeksrapport