Current search

Filters

Total results: 139

Houten Vleugel 14

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Houten, vindplaats VleuGel 14. Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten GeldermalsenNaar aanleiding van de plannen van Pro-Rail om de spoorbaan tussen Vleuten en Geldermalsen te verbreden is in 2000 een Standaard Archeologische Inventarisatie (sai) uitgevoerd door de Rijksdienst voor...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek op terrein 9 te Houten-Loerik, gemeente Houten (U.).

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 69In opdracht van Rotij Projecten BV is van 22 juli tot 8 augustus 2002 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Houten-Loerik.Het plangebied staat archeologisch bekend als CMA terrein 39A-009, kortweg terrein 9. De verwachting is dat zich hier sporen bevinden uit de periode...

Masterplangebied Internationale zone, deelgebied Johan de Wittlaan e.o. Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0930Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied zich in een belangrijke archeologische zone van Den Haag bevindt. Bovendien liggen de archeologisch relevante niveaus hier over het algemeen op een behoorlijke diepte onder maaiveld wa...

Reconstructie van rivier- en bewoningspatroon in en rond Utrecht vanaf de Romeinse Tijd tot 1122 AD

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Reconstruction of river- and habitation pattern in and around Utrecht from the Roman period until AD 1122This dataset presents GIS-data on Roman and medieval river pattern and habitation history of Utrecht and its surroundings from the Roman period until 1122 AD, the Netherlands.

Stadhouderslaan, achter nr. 16, Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waarden en inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologiesche Rapportage 1134Het bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er in het plangebied een trefkans is op archeologische sporen en resten uit de prehistorie en vroeghistorische periode, tot het beg...

Plangebied Vinkenwegzone, gemeente Katwijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart en april 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd in verband met het nieuwe bestemmingsplan Vinkenwegzone in de g...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (boringen) bibliotheekgebouw Vredespaleis Carnegieplein 2 Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het bureau- en het veldonderzoek hebben duidelijk gemaakt dat het terrein van het vredespaleis relatief ongestoord gebleven is en dat er inderdaad sprake is van een oude bodem die archeologische waarden kan bevatten.

Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO), vindplaats Didam-Aalsbergen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 61In samenwerking met de gemeente heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd op een terrein langs de Kollenburgweg, (toponiem: Aalsbergen) in de gemeente Didam, provincie Gelderland. De aanleiding tot het on...

Ockenburghstraat 25, gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waarden en inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologische Rapportage 1107Om vast te stellen of er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Ockenburghstraat 25 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een bureauon...

Archeologische begeleiding aanleg drukriolering Jukwerd

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ORANJEWOUD 2002.2onderzoeksrapport