Current search

Filters

Total results: 71

Reconstructie van rivier- en bewoningspatroon in en rond Utrecht vanaf de Romeinse Tijd tot 1122 AD

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Reconstruction of river- and habitation pattern in and around Utrecht from the Roman period until AD 1122This dataset presents GIS-data on Roman and medieval river pattern and habitation history of Utrecht and its surroundings from the Roman period until 1122 AD, the Netherlands.

Archeologisch onderzoek aan de Holleweg 7 te Nijmegen een waarneming en een opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 77Dit rapport beschrijft de resultaten van een waarneming op 9 augustus 2007 aan de Holleweg 7 in het kader van de aanleg van een rioolsleuf en van een opgraving op het zelfde perceel op 14 oktober 2008. Het terrein ligt waarschijnlijk aan d...

Fietstunnel Doornseweg / N 227. Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg van een fietstunnel bij de kruising Doornseweg met Laan 1914 / Dodeweg-West.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Amersfoort Onder Ons 28opgravingscode:DWF De Provincie Utrecht ontwikkelt de verkeerskruising Doornseweg / Dodeweg West / Laan 1914. Naar verwachting bevinden zich binnen het plangebied archeologische waarden die door de geplande werkzaamheden verstoord of zelfs geheel vernietigd zullen w...

Goirle Huzarenwei

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief onderzoekBAAC 04.134onderzoeksrapport

Grensmaaslocaties Borgharen en Itteren

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenGM 04 BorgharenGM 05 Borgharen PasestraatGM 06 ItterenIn 1998 heeft RAAP in opdracht van Rijkswaterstaat, De Maaswerken, een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd in het Grensma...

Romeinse graven aan de Nijmeegse Marialaan

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 68Code Mr5 1 of 2: proefsleuven aan te leggen om te onderzoeken of grafveld hier nog doorloopt

Haelen, Windmolenbos Vindplaats 2 Een Archeologische Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC rapport 531ADC ArcheoProjecten heeft van 19 mei tot 13 juni 2005 een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Haelen Windmolenbos. Tijdens dit onderzoek zijn aan de noordoost kant van het terrein sporen aan het licht gekomen uit het Mesolithicum. Verder is er vondstmater...

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Bergeijk Woonbos

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek naar de locatie Woonbos in Bergeijk (provincie Noord-Brabant)Voor u ligt het bureauonderzoek naar de archeologische waarden van het plangebied Woonbos Bergeijk. Het bedrijf Croonen adviseurs is in opdracht van de gemeente Bergeijk op dit moment een bestemmings...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) in de Vinex-locatie Sittard-Hoogveld. Een urnenveld uit de Vroege IJzertijd en een nederzetting uit de Romeinse tijd

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 65De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft in verband met toekomstige woningbouw tussen 15 oktober en 4 november 1997 een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het Hoogveld te Sittard. Het onderzoek bestond uit het graven van proefsleuven op twe...