Current search

Filters

Total results: 44

Goirle Huzarenwei

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief onderzoekBAAC 04.134onderzoeksrapport

Haelen, Windmolenbos Vindplaats 2 Een Archeologische Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC rapport 531ADC ArcheoProjecten heeft van 19 mei tot 13 juni 2005 een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Haelen Windmolenbos. Tijdens dit onderzoek zijn aan de noordoost kant van het terrein sporen aan het licht gekomen uit het Mesolithicum. Verder is er vondstmater...

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Bergeijk Woonbos

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek naar de locatie Woonbos in Bergeijk (provincie Noord-Brabant)Voor u ligt het bureauonderzoek naar de archeologische waarden van het plangebied Woonbos Bergeijk. Het bedrijf Croonen adviseurs is in opdracht van de gemeente Bergeijk op dit moment een bestemmings...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) in de Vinex-locatie Sittard-Hoogveld. Een urnenveld uit de Vroege IJzertijd en een nederzetting uit de Romeinse tijd

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 65De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft in verband met toekomstige woningbouw tussen 15 oktober en 4 november 1997 een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in het Hoogveld te Sittard. Het onderzoek bestond uit het graven van proefsleuven op twe...

Archeologisch onderzoek bij de rioolvervanging in de ringlaan te Wijchen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 65Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft een archeologische waarneming uitgevoerd in verband met de rioolvervanging in de Ringlaan vanaf Acaciastraat tot aan Valendrieseweg. Tijdens de archeologische waarnemingen in de Ri...

Bewoningssporen vanaf de prehistorie tot heden en Romeinse graven op Het Hoge Rot in Hernen, gemeente wijchen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 70Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft in februari 2007 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie Het Hoge Rot aan de Zandbergseweg in Hernen, gemeente Wijchen. De bewoning van Wijchen en omstreken blij...

Een prehistorisch grafveld in Langenboom; Aardgastransportleidingtracé Ravenstein-Odiliapeel (A-665), catalogusnummer 15, gemeente Mill en Sint-Hubert; archeologisch onderzoek: opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 12 april t/m 7 mei 2010 een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding in de gemeente Mill en Sint Huber...

Resultaten van de opgraving van een Romeins tumulusgraf in Bocholtz (gem. Simpelveld)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 127In oktober 2003 kwam bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) de melding binnen van de vondst van een sarcofaag in het Limburgse Bocholtz (gemeente Simpelveld). De kist was aangetroffen in een bietenakker. De eigenaar van het terrein hoorde steeds op een specif...

Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.In opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) in de zomer en najaar van 2008 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het beoogde trac...