Current search

Filters

Total results: 75

Beverwijk-Heemskerk Broekpolder

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Landscapes in the Broekpolder: excavations around a monument with aspects of the Bronze Age to the Modern, Beverwijk and Heemskerk, Noord-Holland.Excavation of large area (12 ha) covering Bronze Age to present day. Field systems, settlement, offering site, duck decoy. Stacked landscape on...

Bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/11In februari heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV een archeologisch bureauonderzoek ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) Agro- en Foodcluster (AFC) te Dinteloord, West-Brabant uitgevoerd. In het gebied worden archeologische resten verwacht...

Bureauonderzoek ten behoeve van Recreatiecentrum De Ark te Oudehorne, gemeente Heerenveen (Friesland)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/67Het betreft een bureauonderzoek en karterende veldinventarisatie d.m.v. booronderzoek waarbij de focus ligt op de Tolbrugschans die mogelijk in het plangebied gelegen is. De exacte locatie van de schans is niet bekend.

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) in het plangebied Oosterparkstadion De Velden te Groningen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In augustus 2012 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht van de gemeente Groningen een archeologisch onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek met aansluitend een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Oosterpark Stad...

Bureauonderzoek ten behoeve van de locatiekeuze van een pandscheiding in het Drentsche Diep, gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer (Gr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/150Naar aanleiding van de toekomstige plaatsing van een pandscheiding in het Drentsche Diep tussen Waterhuizen en het Zuidlaardermeer wordt een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het bureauonderzoek is het bepalen van de meest ge...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) ter plaatse van de Prinses Irenelaan te Tiel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet onderzoeksgebied, gelegen aan de Prinses Irenelaan, bevindt zich in de binnenstad van Tiel. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrale deel van het rivierenlandschap wat wordt gekenmerkt door de verschillende stroomgordels (oude en huidige rivierlopen) van de Rijn (Lek),...

Archeologische begeleiding van een deel van het gasleidingtracé De Tibben - Engwierum (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/145Oranjewoud BV heeft in november 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd ter plaatse van een perceel ten noorden van de Dodingawei te Engwierum, gemeente Dongeradeel. Zie ook het vooronderzoek: Bureauonderzoek ten behoeve van het leidingtra...

Inventariserend archeologisch onderzoek Van Cittersweg 1 te Arnemuiden

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet plangebied Van Cittersweg 1 te Arnemuiden, gemeente Middelburg, ligt in de provincie Zeeland. De oppervlakte van het plangebied is ca. 1 ha. Voor de toekomst is de gemeente Middelburg voornemens de bestemming van het gebied te wijzigen in een sportcomplex met parkeerterrein. Om...

Bureauonderzoek ten behoeve van de spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/59Bureauonderzoek ten behoeve van het project spoorlijn Groningen-Heerenveen in de provincies Groningen en Fryslân (gemeenten Groningen, Zuidhorn, Marum, Leek, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen)

Bureauonderzoek ten behoeve van de inrichtingsplannen op de locaties Nolderveld en Jodenvonder nabij Nolde, gemeente De Wolden (Dr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/17Naar aanleiding van de natuurontwikkeling op het Nolderveld en in het plangebied Jodenvonder nabij Nolde wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Zie ook OM-nr. 45259 en 45258.