Current search

Filters

Total results: 59

Houten Vleugel 14

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Houten, vindplaats VleuGel 14. Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten GeldermalsenNaar aanleiding van de plannen van Pro-Rail om de spoorbaan tussen Vleuten en Geldermalsen te verbreden is in 2000 een Standaard Archeologische Inventarisatie (sai) uitgevoerd door de Rijksdienst voor...

Reconstructie van rivier- en bewoningspatroon in en rond Utrecht vanaf de Romeinse Tijd tot 1122 AD

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Reconstruction of river- and habitation pattern in and around Utrecht from the Roman period until AD 1122This dataset presents GIS-data on Roman and medieval river pattern and habitation history of Utrecht and its surroundings from the Roman period until 1122 AD, the Netherlands.

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Archeologisch onderzoek bij de rioolvervanging in de ringlaan te Wijchen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 65Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft een archeologische waarneming uitgevoerd in verband met de rioolvervanging in de Ringlaan vanaf Acaciastraat tot aan Valendrieseweg. Tijdens de archeologische waarnemingen in de Ri...

Een archeologische opgraving

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een archeologische opgravingSamenvatting van de drie onderzoeken: ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Buitenring Parkstad, vindplaats 16, in het kader van een geplande aanleg van een buitenring om Parkstad. Het vooronderzoek heeft aangetoo...

Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.In opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) in de zomer en najaar van 2008 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het beoogde trac...

Baarlo - Maasstraat-Pastoor Geenenstraat

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringenADC 405onderzoeksrapport

Archeologisch proefsleuvenonderzoek in de Steenheuvelsestraat in Leuth

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 122In de huidige doorgaande weg door Leuth (Steenheuvelsestraat/Botsestraat - N840) zijn de provincie Gelderland en de gemeente Ubbergen van plan een tweetal rioleringen aan te brengen in het kader van een algemene opknapbeurt van de weg. Va...

Aardgastransportleidingtrace Odiliapeel-Melick (A-665) gemeenten Sint Anthonis Venray Horst aan de Maas Peel en Maas Kessel Venlo Beesel Roermond en Roerdalen archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Odiliapeel (Gemeente Sint Anthonis) en Melick (Gemeente Roerdalen; A-665). De lengte van het tracé bedraagt circa 65 km. Aanvankelijk zou de aar...

Plangebied Raaieind te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

GCVZ4In opdracht van DCM heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de winter van 2009-2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Raaieind te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de aanleg van ee...