Current search

Filters

Total results: 31

Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 29In verband met de toekomstige inrichting van woonwijk Goot Oosterhout in Nijmegen-Noord heeft Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen in 2007 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op twee aaneensluitende huisplaatsen (voorhee...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie Veenhuizen ten behoeve van de Ruwwatertransportleiding Nij Beets - Garijp

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ORANJEWOUD 2003.3-1onderzoeksrapport

Plangebied Bleumerweg en Duinvallei, gemeente Castricum; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

CABW3RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met voorgenomen bodemingrepen in de gemeente Castricum. De bodemingrepen zullen bestaan uit de aanleg van een duiker in deelgebied Duinvallei en een langwerpige po...

RAAP-RAPPORT 2123

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP-RAPPORT 2123Proefsleuven onderzoek op 2 vindplaatsen te Velsen-Noord, gemeente Beverwijk. Op basis van vooronderzoek worden resten verwacht van huisplaatsen uit de NT. Indien VP1 behoudenswaardig is, dient vp1 in zijn geheel te worden onderzocht d.m.v. opgraving. In totaal zijn 2 pro...

Bewoningssporen op het noordelijke deel van de Varseneres

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

G61-41Het archeologische onderzoek op het noordelijke deel van de Varseneres heeft delen van twee huisplattegronden opgeleverd en negen spiekers. De huizen en spiekers stammen uit de IJzertijd-Romeinse tijd. Een van de spiekers is waarschijnlijk jonger, uit de Vroege Middeleeuwen.

Plangebied Maximabrug, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ALBVRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2012 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd ten behoeve van een nieuw aan te leggen brug en verbindingswegen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold...

De Agrarii Milites van Beinum. Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Doesburgse Archeologische Publicaties 6Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Laat-mesolithische haarden en een huiserf uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd op de vindplaats Ees-Zuidesch - aardgastransportleidingtrace Scheemda-Ommen (A-661). Catalogusnummer 26, gemeente Borger-Odoorn; archeologisch onderzoek: opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in maart-april 2009 een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) uitgevoerd in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding in de gemeente Borger-Odoorn. Het primaire doel van dit onderzoek was het...

Leersum, Middelweggebied, deelgebied 1 en 2. Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport A-11.0373Van 22 november tot en met 1 december 2011 heeft BAAC bv binnen deelgebied 1 van het plangebied Middelweggebied te Leersum een opgraving uitgevoerd. Daarnaast is van 10 tot en met 13 april en van 31 juli tot en met 3 augustus 2012 een opgraving in deelgebied 2 uitgevo...

RAAPRAPPORT 1332

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAPRAPPORT 1332In opdracht van de gemeente Sneek heeft RAAP een inventariserend veldonderzoek (waarderend onderzoek) uitgevoerd in verband met geplande stadsuitbreiding.In totaal zijn in het onderzoeksgebied tijdens het karterend en waarderend veldonderzoek 12 reeds bekende en 37 nieuwe v...