Current search

Filters

Total results: 69

Archeologische Kroniek 1988

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift21e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Noord- en Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt weergegeven in drie periodes, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen en la...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2013

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

45e jaargang, 2013In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

42e jaargang, 2010In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Opgraving Ritsevoort 32 (08RTVX)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

basisrapportage AlkmaarRitsevoort en Gedempte Nieuwesloot nader bekeken. Drie opgravingen aan het Ritsevoort en de Gedempte Nieuwesloot (2008)Vanwege de geplande achteraanbouw ter hoogte van Ritsevoort 32 zal er voorafgaand aan de start van de bouw een archeologisch onderzoek gaan plaatsvi...

Archeologische Kroniek 1982

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift15e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats. Het Kroniek is in drie periodes verdeeld, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen. Verder staat er...

Archeologische Kroniek 1989

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift22e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Noord- en Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt weergegeven in drie periodes, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen en la...

Archeologische Kroniek 1983

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift16e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt gedaan op basis van drie hoofdcategoriën, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en Middeleeuwen. Verde...

Evaluatierapport Leidschendam-Voorburg - Forum Hadriani Definitief archeologisch onderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 05.125Van 9 juni tot en met 29 september 2005 heeft BAAC bv op het voormalige Effatha-terein in Voorburg archeologisch onderzoek verricht. De verwachting was dat het Effatha-terrein archeologische resten bevat van de Romeinse stad Forum Hadriani. Bij de archeologische opgravin...

Casuariestraat 16 en omgeving Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0827Om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Casuariestraat e.o. is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een Bureauonderzoek uitgevoerd. Bij het bureauonderzoek is vastgesteld dat het geb...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2011

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

43e jaargang, 2011In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.