Current search

Filters

Total results: 7,925

Badhuisweg 11 gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologische Rapportage 1113Bij het bureauonderzoek is vastgesteld dat zich ter plaatse van en rond de huidige bebouwing in het plangebied een archeologische vindplaats zou kunnen bevinden. Net als in de omgevi...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek plangebied Molenveld Zuid te Doesburg in de gemeente Doesburg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt door Econsultancy de aanbeveling gedaan om ter plaatse van de woonpercelen een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit om uit te sluiten of er binnen het plangebied wel of niet sprake is van een archeologische vindplaats...

Een aanvullend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Holleweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo (L)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uit een door Econsultancy uitgevoerd bureau-onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie op een een Maasterras uit het Laat-Glaciaal ligt. Dit terras is vanaf het Laat-Paleolithicum geschikt geweest voor bewoning. De locatie heeft een hoge archeologische trefkans. Door de ligging in de h...

Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Datum einde onderzoek:03-2009 Projectmedewerkers:drs. J.H.M. van Eijk & drs. F. Stevens Complextype(n):NX Datering:xxx Diversen:Groot, R.W. de, Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAA...

Verdiepingsslag FAMKE Terschelling

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Over de Friese Waddeneilanden is archeologisch weinig bekend. Daardoor is slechts een eenvoudig archeologisch verwachtingsmodel voorhanden. Het huidige verwachtingsmodel laat een weinig gedifferentieerd beeld zien. Tijdens dit onderzoek is onderzocht of dit beeld klopt en aan de hand van d...

Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen (verkennende fase) Leliestraat (ong.) te Heesch gemeente Bernheze

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Leliestraat (ong.) te Heesch in de gemeente Bernheze. In het plangebied zal de nieuwbouw van een woning worden gerealiseerd. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van ar...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Zeddamseweg 8 te Braamt gemeente Montferland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Zeddamseweg 8 te Braamt in de gemeente Montferland. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt de aanbeveling gedaan om een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit om uit...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein tussen de Maasdijk en de Langelsestraat te Neerlangel, gemeente Oss (NB)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2009-87Uit het bureau-onderzoek komt naar voren dat de onderzoekslocatie ligt op oeverafzettingen van de meandergordels van Huisseling–Demen en waarschijnlijk ook de Maas. Door de ligging op de meandergordel van Huisseling–Demen heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoekEconsultancy heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Sportweg 6 te Doetinchem in de gemeente Doetinchem. In het plangebied zal d...

Twee pingoruïnes in parkgebied Burgum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bemonstering van twee pingoruïnes in Burgum.